- členské příspěvky se platí pololetně s následující splatností:

  • 1. pololetí (září - únor) - do 20. září
  • 2. pololetí (březen - srpen) - do 20. února

- platby se zasílají na č. účtu: 107-7333170237/0100, vždy pod variabilním symbolem 1.
- Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení (rodiče vždy jméno dítěte). Upravte tedy prosím Vaše platební příkazy.
- výše příspěvků:

  • přípravka (ročníky 2006-2007, od ledna 2018 ročníky 2007 - 2008) - 2000 Kč / rok
  • ml. a st. žactvo (ročníky 2002 - 2005, od ledna 2018 ročníky 2003 - 2006) - 3000Kč / rok
  • dorost, junioři (ročníky 1998 - 2001, od ledna 2018 ročníky 1999 - 2002) - 2000 Kč / rok
  • dospělí - 2000 Kč / rok
  • nově registrovaní připočítají k první platbě registrační poplatek Českému atletickému svazu - 100Kč (jednorázově)
  • v případě, že do oddílu chodí sourozenci, je poskytnuta sleva 20% z nižší částky členského příspěvku (tj. za druhého zaplatíte místo 3000 Kč/rok jen 2400 Kč, z částky 2000 Kč/rok jen 1600 Kč
Go to top