- členské příspěvky se platí pololetně s následující splatností:

 • 1. pololetí (září - únor) - do 20. září
 • 2. pololetí (březen - srpen) - do 20. března

- platby se zasílají na č. účtu: 107-7333170237/0100, vždy pod variabilním symbolem 1.
- Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení (rodiče vždy jméno a příjmení dítěte).
- výše příspěvků:

  • minipřípravka (ročníky 2010 - 2012, od března 2019 ročníky 2011 - 2013)
   800 Kč pololetně / 1500 Kč ročně
  • přípravka (ročníky 2007-2009, od března 2019 ročníky 2008 - 2009)
   2000 Kč za kalendářní rok (tj. 1000 Kč pololetně)
  • ml. a st. žactvo (ročníky 2003 - 2006, od března 2019 ročníky 2004 - 2007)
   3000Kč za kalendářní rok (tj. 1500 Kč pololetně)
  • dorost, junioři (ročníky 1999 - 2002, od března 2019 ročníky 2000 - 2003)
   2000 Kč za kalendářní rok (tj. 1000 Kč pololetně)
  • dospělí - 2000 Kč za kalendářní rok (tj. 1000 Kč pololetně)
 • nově registrovaní připočítají k první platbě registrační poplatek Českému atletickému svazu - 100Kč (jednorázově)
 • v případě, že do oddílu chodí sourozenci, je poskytnuta sleva 20% z nižší částky členského příspěvku (tj. za druhého zaplatíte místo 3000 Kč/rok jen 2400 Kč, z částky 2000 Kč/rok jen 1600 Kč
Go to top